מצליחים בעסקים בסין: בוררות בינלאומית בסין

סרטון זה היינו חמישי בסדרה שתעניק לכם כלים להצלחה בעסקים בסין. בבואכם לנהל משא ומתן בסין חשוב להבין מה הם מוסדות הבוררות השונים בסין. הבנת סעיף הבוררות בהסכם בינלאומי היינו קריטי להצלחתכם. בסרטון זה אני סוקר בקצרה את חשיבות סעיף הבוררות בהסכם בינלאומי, מה הם מוסדות הבוררות, מה הוא הדין הנהוג ומה הוא מקום הבוררות העדיף. בסרט הבא בסדרה אדון בהקמת מיזם משותף בסין.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square