top of page
  • תמונת הסופר/תעמית בן-יהושע ושות'

מצליחים בעסקים בסין, סרט 6: הקמת מיזם משותף בסין

סרטון זה היינו שישי בסדרה שתעניק לכם כלים להצלחה בעסקים בסין.


אנשי עסקים רבים פונים אלי בנושא של הקמת מיזם משותף בסין. מניסיוני, על מנת לקיים שיתוף פעולה עסקי עם חברה סינית יש לדעת מה הוא המודל הנכון לעבודה משותפת.

בסרטון זה אני מציג את המודל הקרוי מיזם משותף (Joint Venture) ומתאר את יתרונותיו וחסרונותיו.

בסרטון הבא בסדרה אדון בהקמת חברה בסין.

Featured Posts
Recent Posts