top of page
  • תמונת הסופר/תAmit ben yehoshua

עורך דין הגירה עמית בן יהושע משיב לשאלות ותשובות בעניין ויזת E-2 (ויזת משקיעים)

בשנת 2019 ישראל הסדירה את ויזת E-2 שמאפשרת לישראלים להקים עסק בארה"ב. מדי חודש עשרות ישראלים מגישים בקשות ומקבלים ויזת השקעה המאפשרת למשקיע ולבן זוגו לעבור לארה"ב לתקופה קצובה. עו"ד עמית בן יהושוע עונה על השאלות הבאות:


מהי ויזת E-2

1. על-מנת לקבל את הוויזה יש להשקיע סכום מהותי. מה נחשב לסכום מהותי?

  • סכום מהותי בהתחשב בעלות הכוללת של רכישת מיזם מבוסס או הקמת עסק חדש.

  • סכום אשר מספיק בכדי להבטיח פעולה מוצלחת של המיזם.

  • סכום מספיק כדי לתמוך בסבירות שהמשקיע יפתח ויכוון את הארגון בהצלחה. ככל שעלות המיזם נמוכה יותר, כך השקעה תיחשב משמעותית ככל שהיא גבוהה יותר.

2. מעבר להשקעה של סכום מהותי, לא תתקבל ויזה במידה והמיזם מניב הכנסה שולית. איזו הכנסה נחשבת להכנסה שולית?


מיזם שמניב הכנסה שולית הוא מיזם שההכנסה מפעילותו תספק פרנסה מינימלית למשקיע ולמשפחתו בלבד.


3. מהו זמן השהייה האפשרי עם קבלת ויזת E-2 זו?


למשקיעים ועובדיהם תותר שהייה ראשונית מקסימלית של שנתיים. בקשות להארכת השהייה לאחר הבקשה הראשונית יהיו לשנתיים בכל פעם ולא קיימת מגבלה על מספר ההארכות שניתן לקבל. אולם, כל מקבלי היתר E-2 חייבים לשמור על הכוונה לעזוב את ארה"ב כאשר יפוג תוקף ההיתר.


4. מי רשאי לקבל את האשרה מלבד המשקיע או עובדו?


בני זוגם של המשקיעים (ועובדיהם) וילדיהם עד גיל 21 רשאים להיכנס לארה"ב יחד עם המשקיעים. לאום בני המשפחה לא צריך להיות זהה לזה של המשקיע. בני המשפחה, במידה ויאושרו, יקבלו סיווג E-2 כתלויים ותקופת שהותם תהיה כתקופת שהות המשקיע. בן זוג המשקיע רשאי להגיש בקשה לאישור עבודה ועבודתו לא צריכה להיות קשורה למיזם של בן זוגו.


למידע נוסף צרו קשר לקביעת פגישת ייעוץ,

עמית בן יהושע, עורך דין הגירה לארה"ב לקבלת ויזה E-2 ונוטריון,

בעל רישיון עריכת דין בישראל ובקליפורניה, כיהן כסגן יושב ראש של הוועדה לענייני סין של לשכת עורכי הדין האמריקאית, מתמחה בציר היחסים בין ישראל, סין וארה"ב, עוסק במתן ייעוץ בענייני הגירה לארה"ב לרבות ויזת משקיעים (E-2, לרבות EB-5), ויזת סוחרים (E-1) וויזה על בסיס קשרי משפחה.

נייד: 054-632-9978

אתר אינטרנט: www.amit-law.com

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page