צור קשר

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Vimeo Social Icon
:כתובתנו

'העמל 11, בניין וריפון, כניסה ב

קומה שלישית, פארק אפק, ראש העין

 11720 .ת.ד

 4809239 מיקוד
 

 :לפרטים נוספים 

 amit@amit-law.com :דואר אלקטרוני

 

:מספרי טלפון
03-9281267

054-6329978
 

:מספר פקס

153-35175027

 

For any general inquiries, please fill in the following contact form:

Success! Message received.