top of page

תחומי ההתמחות של משרדנו

במסגרת שירותינו כמשרד עורך דין בינלאומי ושירותי נוטריון, אנו נותנים מגוון שירותים משפטיים ומתמחה בתחום הבינלאומי בדגש על סין וארצות הברית. הגירה וגרין קארד לארה"ב, השקעות נדל"ן בארה"ב, הוצאת ויזה לארה"ב, אסטרטגיה לכניסה לסין, הקמת מיזמים ושיתופי פעולה עם עסקים בסין, ייעוץ משפטי בהקמת חברות ומיזמים משותפים, ניסוח ועריכת חוזים מסחריים, קניין רוחני בסין. צרו קשר למידע נוסף. 

China Practice

סין

חבילת אסטרטגית הכניסה לסין

השוק הסיני הוא שוק מגוון, עצום וייחודי. יש חשיבות מכרעת לסוגיות בסיסיות של השקעות זרות בסין. אנו נהיה יד ימינך בכל מהלכיך בסין ונדריך אותך לאורך כל הדרך. נייעץ לך בנושאים הבאים:
 

 • היכן  כדאי להשקיע (בבייג'ינג, בשנחאי, בשנג'ן או בערים נידחות שמציעות הזדמנויות מיוחדות).

 • האם כדאי לחברה שלך לפעול באופן עצמאי או שעדיף ליצור מיזם משותף או צורה אחרת של שיתוף פעולה עם שותפים סינים מקומיים.

 • ביצוע בדיקת רקע: בדיקת הרקע של השותפים שלך, ספקים ומוכרים.

 • נציגות, מיזם משותף, שותפות, WFOE* מודלים משפטיים חלופיים כמו: ארגון חוץ בבעלות מלאה / שותפות מוגבלת ועוד.


A building next to a body of water
בניין ליד מאגר של מיים
china-joint venture

 מיזמים משותפים עם חברות בסין

הקמת מיזם משותף היא אחת האפשרויות של שיתוף פעולה עם חברות סיניות. יחד עם זאת, ניהול ותפעול של מיזם משותף של חברות סיניות עם שותפים זרים כולל משימות מורכבות הדורשות הבנה מעמיקה של הניואנסים המשפטיים, העסקיים והתרבותיים של הפעילות בסין. תהליך ההקמה של מיזם משותף דורש תכנון נרחב, הן מהצד המסחרי והן מהצד המשפטי. במהלך השנים, ייעצנו  לחברות רבות בנוגע להקמת ותפעול מיזמים משותפים בסין.

A blue pagoda with red trim
china-entity formation

הקמת תאגידים

בחירת הגוף המשפטי הראוי היינו מרכיב מרכזי בגיבוש אסטרטגיית הכניסה שלך לסין. בעוד שתהליך הקמת תאגיד במדינות המערב פשוט ומהיר, התהליך בסין הוא מסורבל וכולל פעולות מול מספר רב של סוכנויות ממשלתיות. השירותים שלנו כוללים:

 • הקמת חברה סינית בבעלות זרה (WFOE)

 • הקמת חברות בהונג קוגג (SPECIAL PURPOSE VEHICLE) הקמת חברות למטרה פרטנית

 • הקמת סניף

 • משרד נציגות מסחרית

 • הקמת מיזמים משותפים (JOINT VENTURES)

 • שותפות

 • שותפות מוגבלת

 • קרנות הון
   


A woman in a red kimono on grass
china-commercial contracts

ניסוח חוזים מסחריים

אנו מסייעים ללקוחותינו בגיבוש מגוון רחב של חוזים מסחריים הכוללים:

 • הסכמי משקיעים

 • הסכם רכישת מניות

 • הסכם רישיון

 • הסכמי מחקר ופיתוח משותפים

 • הסכם סודיות

 • הסכמי הפצה

china-protection of IP rights

הגנה על זכויות קניין רוחני בסין

הגנה על זכויות קניין רוחני הוא אחד מנושאי המפתח שמעסיקים משקיעים זרים שעושים עסקים בסין. 
בניגוד להנחה הרווחת, חברה יכולה להגן בהצלחה על זכויות הקניין הרוחני שלה בסין, בתנאי שהיא עומדת בתהליך הרישום הנדרש, ומיישמת אסטרטגיה מקיפה להגנה על זכויות קניין רוחני.
אנו מסייעים ללקוחותינו לזהות את גורמי הסיכון והקטנת הסיכונים. השירותים כוללים:
 

 • הסכמי סודיות

 • פרוטוקולים להגנה על סודות מסחריים

 • חוזי היעדר תחרות

 • הסכמי רישיון

 • רישום פטנטים

 • רישום סימני מסחר

 • הגנה על זכויות יוצרים


 


A statue of a dragon
china-employment labor

חוקי תעסוקה ועבודה בסין

חוקי העבודה בסין שונים בתכלית מחוקי העבודה בישראל ובארה"ב.
לדוגמה, סין, אינה מכירה בזכותו של המעביד לסיים את חוזה ההעסקה על פי רצונו. כוח האדם הינו אחד אחד מנכסי המפתח של החברה בסין ולכן על המשקיעים הזרים להקפיד במיוחד על עמידה  בחוקי העבודה הסיניים. השירותים שלנו כוללים ייעוץ בנושאים הבאים:

 • חוזי העסקה (כולל חוזים העסקה של מנהלים בכירים)

 • היתרי עבודה

 • תקנון עובדים

 • תנאים להגבלת תחרות

 • סיום העסקה – לרבות פיטורים

 • ייצוג בבתי הדין לעבודה בסין (בשיתוף עם השותפים האסטרטגיים שלנו בסין)

2 men sitting on cannons
china-dispute resolution

יישוב סכסוכים בסין

טיפול בסכסוך עבודה או סכסוך מסחרי בסין שונה בתכלית מאופן הטיפול המקובל במדינות המערב. הטיפול דורש הבנות מעמיקות של מספר רחב של נושאים - החל משיטת המשא ומתן הסינית, דרך הבנה של החקיקה בסין אשר שונה במהותה מהחקיקה הישראלית,  לרבות שליטה בדיני הראיות וסדרי הדין הייחודים לסין. במהלך השנים ייצגנו לקוחות רבים בסכסוכים משפטים בסין, לרבות בניהול תיקים בבתי המשפט (בשיתוף פעולה עם עמיתינו הסינים).

השירותים שלנו כוללים:

 • משא ומתן ליישוב הסכסוך  מחוץ לבית המשפט, התדיינות בבית המשפט בסין  לרבות ניהול הליכי ערעור

 • בוררות מסחרית בישראל, סין, ארה"ב וסמכויות שיפוט אחרות (לרבות ועדות הבוררות הבינלאומיות

 • CIETAC, SHIAC, HKAIC, SIAC, AAA)

 • גישור

 • ייצוג בבית הדין לעבודה בסין


A tiger standing in a stream of water
Business Law

משפט מסחרי / דיני חברות / מיזוגים ורכישות

הקמת חברה

אנו נעזור לך במהלך תהליך קבלת ההחלטות החשובות של יצירת המבנה הארגוני שלך. אנו נבטיח שכל היתרונות והחסרונות המוצעים על ידי גופים עסקיים נהירים לך לחלוטין. נשמח לסייע בהליך הקמת התאגידים הבאים:
 

 • הקמת חברה בערבון מוגבל

 • חברה מוגבלת לתועלת הציבור

 • חברה זרה

 • שותפות

 • שותפות מוגבלת

 • ארגון ללא מטרות רווח ("עמותה")

 • אגודה שיתופית

a lawyer deep a discussion

מיזוגים ורכישות חברה

ההחלטה למזג או לרכוש חברה אחרת היא החלטה תאגידית חשובה הדורשת הדרכה משפטית הדוקה. הסיוע שנספק במהלך העסקה כולל את הסעיפים הבאים:
 

 • קביעת אסטרטגית משא ומתן

 • הסכם סודיות

 • מכתב כוונות / מזכר הבנה (Letter of Intent/Memorandum of Understanding)

 • בדיקת נאותות (משפטית, סקירת קניין רוחני)

 • הדרכה במהלך גיבוש תכנית עסקית משותפת

 • ניסוח מסמכי העסקה המרכזיים (הסכמי רכש מניות, תקנון החברה, וכיו"ב)

 • השלמת העסקה - CLOSING


A group of people in a meeting

ניהול תאגידי

הפעילות המקצועית של ישות משפטית מחייבת תיעוד מקצועי של החלטות האירגונים העסקיים, לרבות החלטת בעלי המניות והחלטת הדירקטוריון.
אנו ננחה את ההנהלה הבכירה והדירקטוריון שלך לגבי המסמכים הדרושים והרשמה ברשות התאגידים.
אי הקפדה על קיום החוקים בישראל עלולה לחשוף את נושאי המשרה בתאגיד (הנהלה בכירה וחברי הדירקטוריון) לאחריות אישית. אנו ממליצים לך מאוד להירשם לתכנית הכשרה ארגונית כדי להבטיח שהפקידים והמנהלים באיגודך מיודעים בכל המידע הנחוץ ומוגנים.

A hand pointing at a graph
on a screen

אירגון מחדש / פירוק

פרוק  (אם פירוק מרצון או פירוק על ידי בית המשפט) או ארגון מחדש של התאגיד דורש תמיכה מלאה והדרכה של הצוות המשפטי שיעבוד בשיתוף עם רואה החשבון שלך.

תהליך הפירוק יכול להיות תהליך ארוך הדורש סבלנות וחריצות. במהלך השנים סייענו למספר חברות במהלך פירוק וארגון מחדש בישראל וברחבי סין.
 

a women giving a presentation
אישה מעבירה פרזנטציה

חברות סטרט-אפ / הייטק

חברות סטארט-אפ / חברות מתפתחות

אנחנו אוהבים מאד יזמים וחדשנות ומבינים את האתגרים הגדולים של חברות סטארט-אפ וחברות מתפתחות. אחרי הכול, המוטו של המשרד שלנו הוא "משפט בינלאומי, חדשנות, ומציאת פתרונות". הידע וההבנה העמוקה שלנו של עולם המסחר, והקשרים שיש לנו ברחבי סין וארצות הברית הוא אחד מהיתרונות המרכזים שאנו יכולים לתרום ללקוחותינו.

 

​אנו מספקים תמיכה מקיפה לחברות סטארט-אפ ולחברות מתפתחות התרות אחר משקיעים. התמיכה כוללת:

 • ניסוח הסכמי מייסדים

 • סיוע במציאת משקיעים

 • משא ומתן על מסמך הבנות - TERM SHEET

 • הדרכה במהלך תהליך המשא ומתן

 • הסכם משקיעים

a chess bord 
לוח שחמט

קלינטק/ חוק הגנת הסביבה

במהלך השנים, עו"ד בן-יהושע ייעץ למגוון גדול של חברות מובילות מענף הקלינטק, ואיכות הסביבה

בעסקאות בין-לאומיות בין חברות זרות וחברות סיניות במגוון רחב של נושאים משפטיים הכוללים:

הקמת מיזמים משותפים, הסכמי רישיון והגנה על זכויות קניין רוחני. בין הפרויקטים בהם ייעצנו נכללו פרויקטים בענפים הבאים:

 • פתרונות השקיה

 • בקרת פליטת גזים רעילים

 • אנרגיה סולרית

 • דלק ביולוגי

 • אנרגיה הידראולית

 • טכנולוגיה חקלאית

a man standing in a forest 
איש אומד ביער
Labor Law

חוקי עבודה

עמית ושות'  מספק שירותים משפטיים מקיפים בתחומי התעסוקה ושירותי עבודה וביניהם:

 • ניסוח חוזי העסקה

 • תכנית אופציה לעובדים (ESO)

 • ספר עובדים

 • הדרכה והכנה לדיונים משמעתיים

 • חידוש ויזה לעובדים זרים

 • ייצוג עובדים זרים ומקומיים בבית הדין לעבודה בישראל

a group of people in black and white 
קבוצה של אנשים בצילום שחור ולבן
Dispute Resolution

יישוב סכסוכים אונליין ODR

עמית ושות' מרכז בוררות וגישור

אנו מספקים שירותי בוררות וגישור לצדדים המבקשים לפתור את המחלוקת ביניהם באמצעות בוררות או גישור. הליך הבוררות מבוצע על ידי בוררים מוסמכים בעלי ניסיון של עשר שנים לפחות כעורך דין מורשה. השירותים יהיו בתנאים הבאים (אלא אם כן הוסכם אחרת):

 • הליכי בוררות חסויים 

 • הליך הבוררות מתבצע בשפה העברית או בשפה האנגלית

 • פסק הדין של הבורר יתבסס על החוקים הקבועים של מדינת ישראל. במידת הצורך יוכלו הצדדים להסכים על חוק אחר. (כדוגמת חוקי קליפורניה או החוק הסיני)

 • הבורר יסביר את פסיקתו

 • פסק הבוררות יהיה סופי. במידה ושני הצדדים מעוניינים לנהוג אחרת , יהיה עליהם לבצע הליך ערעור בהתאם לחוק הבוררות הישראלי, התשכ"ח -1968.
   

a path in a forest 
שביל ביער

עורך דין בינלאומי ובורר עמית בן-יהושע

עו"ד והבורר עמית בן-יהושע הוא בעל ניסיון בין-לאומי ייחודי ביישוב סכסוכים. בפרוטוקולים משתמש עמית בשפות עברית ואנגלית.
עמית סיים את לימודי התואר השני במשפט הסיני והוא בעל רישיון לעריכת דין בישראל וקליפורניה.

בעבר, שימש עמית כפקיד משפטי של כבוד השופט פיינשטיין (סגן נשיא בית משפט השלום של רחובות) תוך התמקדות בסכסוכים משפטיים בישראל.


לאחר מכן, עבר עמית לארצות הברית שם קבל רישיון לעבוד בקליפורניה ומונה לסגן הסנגור הציבורי של מחוז טולארי בקליפורניה. בתפקיד זה היו לעמית למעלה מ -4,000 הופעות משפטיות.


לאחר מכן עבר עו"ד בן-יהושע לסין, שם סיים את התואר השני במשפטים. עבודת המסטר שלו התמקדה באכיפת חוקי בוררות בינלאומיים בבתי המשפט הסיניים. עמית היה עורך הדין הישראלי-אמריקאי הראשון שהתמנה ל- CIETA מועצת הבוררים הזרה של ועדת הבוררות הגדולה ביותר בסין. בנוסף שימש עמית גם כשופט בתחרויות בוררות בינלאומיות.

עמית השלים סמינר מתקדם בנושא בוררות שאורגן על ידי לשכת עורכי הדין בישראל.

picture of amit 
תמונה של עמית

התדיינות


אנו מאמינים כי הכנה לקראת התדיינות משפטית מצריכה תכנון ומחשבה מקיפים על מנת לנסח אסטרטגית התדיינות.
אנו בעלי התמחות ייחודית ומגוונת בהתדיינות ויש לנו ניסיון נרכש בטיפול בתיקי התדיינות בארץ ובחו"ל. אנו פועלים במרץ רב בייעוץ וייצוג תובעים ונאשמים במגוון רחב של סכסוכים. עורכי הדין שלנו ייצגו לקוחות בשיתוף עם עורכי דין מקומיים במספר רב של תחומי שיפוט ברחבי העולם ובהם ישראל, סין, קליפורניה, מרילנד וניו-יורק.

A close-up of a structure
תמונה של מבנה מקרוב

גישור

דרך הגישור היא לעתים קרובות הבחירה המועדפת לפתרון סכסוך משפטי. במקרים רבים, גישור, תהליך שבו שני הצדדים מסכימים במשותף כיצד לפתור מחלוקת ביניהם, היא הפתרון החסכוני ביותר לישוב המחלוקת.
בחירה בדרך הגישור (לעומת התדיינות משפטית ובוררות), מאפשרת ללקוח לחסוך שכר טרחה גבוה, זמן, מתח מיותר ומשאבים ארגוניים. על מנת להצליח בגישור על המגשר למצוא נקודות הסכמה בין הצדדים, תהליך שדורש גמישות מנטלית ויכולת ניתוח אנליטית של המקרה. בנוסף להכשרתו כעורך וכבורר, עו"ד בן-יהושע , הינו בעל הכשרה כמגשר על פי תקנות הגישור בישראל.

2 people in a meeting with a women 
שני אנשים בפגישה עם מישהי

בוררות מקומית

בוררות היא הליך משפטי שבו שני צדדים ממנים במשותף בורר שישמש כמקבל ההחלטות הסופי בתיק. לעיתים קרובות אנו מעודדים את הלקוחות שלנו לפתור את המחלוקת שלהם באמצעות בוררות שכן זהו בדרך כלל תהליך מהיר יותר לעומת התדיינות בבית המשפט. מאחר שלא כל מקרה מתאים לבוררות חשוב להתייעץ עם עורך דין לגבי הדרך המועדפת לפתרון הסכסוך.

ניתן לשכור את שירותינו כעורכי דין המייצגים את הלקוח בסכסוך בוררות, או כבוררים שמונו בהסכמה על ידי הצדדים.

A glass roof, and a building
תקרת זכוכית ליד בניין

בוררות בין-לאומית

בוררות בין-לאומית היא תהליך שבו הצדדים (המאוגדים בדרך כלל בשתי מדינות שונות) מסכימים לפתור את מחלוקת באמצעות בוררות בין-לאומית. אי קיום סעיף בוררות תקין הוא אחת הטעויות המשפטיות הנפוצות ביותר. היה והחברה שלך מנהלת עסקים בין-לאומיים, המלצתינו שתתייעץ עם עורך דין המתמחה בסכסוך משפטי בין-לאומי לגבי סעיף יישוב הסכסוכים בחוזים של חברתך.

עמית הוא בורר מוסמך בישראל ומונה לבורר זר בפאנל הבוררים של ועדת בוררות הגדולה ביותר בסין CIETAC. 
עמית מרצה תכופות על אכיפת פסק בוררות ושימש שופט בתחרות בוררות בינלאומית של סטודנטים –"מוט שנגחאי".

 colorful swirls of paint
ציור של מערבולות צבעוניות

אכיפת פסק דין ובוררות


הליך האכיפה וההכרה בפסק בוררות (ביוזמת התובע) או בהליך של ביטול פסק הדין (שיזם הנאשם) הוא תהליך מורכב שמתנהל לפי אמנת ניו-יורק.

עמית ושות' מתמחה בתיקי אכיפה ואף הרצה בנושא זה במספר גדול של אירועים מקצועיים.

A group of people sitting around a table having a meeting 
קבוצה של אנשים מסביב לשולחן בפגישה
IP

קניין רוחני

אכיפת פסק דין ובוררות

לעתים קרובות אנו מייצגים חברות שפיתחו או מחזיקים בטכנולוגיה מתקדמת ומבקשים להתרחב לחו"ל. אנו מספקים הדרכה ומציעים פתרונות במגוון רחב של נושאים בתחום הקניין הרוחני ובכללם:
 

 • גיבוש תכנית אסטרטגית להגנה על הקניין הרוחני של החברה

 • הסכמי רישיון

 • הסכמי סודיות, פרוטוקולים של סודות מסחריים

 • רישום שמות דומיין

 • הסכמי מחקר ופיתוח משותפים

 • רישום זכויות יוצרים, פטנטים וסימנים מסחריים
   

A gavel and scales of justice
פטיש ומאזני צדק
Immigration

עורך דין הגירה / ויזה לישראל וארה"ב

בין אם אתה אזרח זר שהגיע לישראל לצורך עבודה, חינוך או לעשות "עליה", עליך להתמודד עם אתגרי הגירה למדינה חדשה. אנו מבינים היטב אתגרים אלה. עמית ושות' יספק סיוע מקיף בהשגת אשרה מתאימה או היתר עבודה וינחה אותך במהלך שהותך בישראל. הצוות המסור שלנו יוכל לסייע לך בשפות הבאות: אנגלית, עברית, סינית, וצרפתית.

למידע נוסף על הבאת בן זוג זר לישראל
A picture of Jerusalem and the Temple Mount
תמונה של ירושליים והר הביית
Notary

שרותי נוטריון בעברית, אנגלית וסינית

משרד עורכי הדין עמית ושות' מספק שרותי נוטריון מורשה מטעם משרד המשפטים הישראלי.
שרותי נוטריון שניתן לספק באמצעות הדואר או השליח הם כדלהלן:

 • תרגומי נוטריון סינית (עברית, אנגלית, סינית)

 • אישורי אמיתות של העתקים

 • אימות מסמכים רשמיים

a pen on a document
עט על מסמך

שרותי נוטריון אשר ניתן לספק במשרד הלקוח, בבית, בבית החולים או כל מקום אחר:

 • אישורי חתימה וייפוי כוח

 • תצהירים נוטריונים

 • אישור הסכם ממון

 • עריכת צוואות נוטריוניות

 • אישורי חיים נוטריוניים


Someone is sitting at a table
מישהו יושב על יד שולחן

עורך דין הגירה לארה"ב וגרין קארד

US immigration

ההחלטה להגר לארה"ב דורשת ראייה ארוכת טווח ותכנון אסטרטגי. עמית ושות' מציעה עורכי דין אמריקאים מורשים המנוסים בחוקי ההגירה לארה"ב. השירותים שלנו כוללים:
 

 • ויזה משפחתית (ויזה לבן זוג, ויזה לארוס   (K-1, K-3)

 • ויזה לבעלי מקצועות ייחודיים בתחומים הדורשים ידע רב(ויזה H-1 B)

 • מעבר בתוך החברה (L) 

 • ויזה למשקיעים (E ויזה)

 • אורח עסקי (B)

 • ויזת תייר (B-2)

 • ויזה לצורך טיפול רפוא (B-2)

 • עורך דין ויזת L-1


A girl is holding the flag of the United States
ילדה מחזיקה את דגל ארצות הברית
US Real Estate

עורך דין נדל"ן בארה"ב

עמית ושות' מסייעת ללקוחות זרים המעוניינים להשקיע בנדל"ן בארה"ב. שוק הנדל"ן האמריקאי פתוח למשקיעים זרים ומספק הזדמנויות רווחיות רבות. עמית ושות' מספקת חבילת ייעוץ מקיפה למשקיעים המבקשים לרכוש נכסים כמו:

 • בתים חד משפחתיים

 • בתים משותפים

 • קונדומיניון

מוקדם יותר בקריירה שלו, היה עמית בן-יהושע, סוכן נדל"ן מורשה וכיהן כמתווך של Real Estate USA Today
חברה העוסקת בייעוץ להשקעות בנדל"ן בארה"ב עבור משקיעים זרים.


דגל ארצות הברית ליד בית שהוצע למכירה


United States flag near a house that was offered for sale
דגל ארצות הברית ליד בית שהוצע למכירה
US probate

צווי צוואה (ארה"ב)

עמית ושות' מייצגת לקוחות אמריקאים וזרים בכל הליכי אישור צוואה בביהמ"ש הממלכתיים בארה"ב. מתן הצוואה הוא הצעד הראשון בהליך המשפטי של ניהול מקרקעין של נפטר. לאחר מכן שלב הטיפול בכל התביעות וחלוקת הרכוש בהתאם לכתוב בצוואה. בית המשפט לענייני טיפול  בעיזבונות קובע האם קיים לצוואת הנפטר  תוקף משפטי ומעניק את אישורו במידה שכן.

Elderly husband and wife smiling at each other
בעל ואישה מבוגרים מחייכים אחד לשני
Family Law

דיני משפחה

הסכם ממון

 

יתכנו מצבים שאדם מחליט לחתום על הסכם ממון. מסמך מסוג זה הוא אחד החוזים החשובים ביותר שאדם נתקל בהם במהלך החיים (אם לא החשוב ביותר). ניתן לנהל משא ומתן על תנאי הסכם הממון בין בני הזוג.
במידה והחלטת לחתום על הסכם ממון , יש חשיבות מכרעת לכך שכל סעיפי החוזה יהיו נהירים לך בגלל ההשלכות שיש לחוזה על עתידך. עורכי הדין שלנו ביחד עם צוות  משפטי מסור ידריך אותך לאורך כל התהליך המשפטי.

2 rings on a book 
שתי טבעות מונחות על ספר

דיני משפחה

יתכנו מצבים שאדם מחליט לחתום על הסכם ממון. מסמךמסוג זה הוא ,מן הסתם, אחד החוזים החשובים ביותר שאדם נתקל בהם במהלך החיים. (אם לא החשוב ביותר). ניתן לנהל משא ומתן על תנאי הסכם הממון בין בני הזוג.
במידה והחלטת לחתום על הסכם ממון , יש חשיבות מכרעת לכך שכל סעיפי החוזה יהיו נהירים לך בגלל  ההשלכות שיש לחוזה על עתידך. עורכי הדין שלנו ביחד עם צוות  משפטי מסור ידריך אותך לאורך כל התהליך המשפטי.

 

a Yung family smiling
משפחה צעירה מחיכת

דיני משפחה בין-לאומיים (גרושים בינלאומיים)

אין זה סוד שאפילו גירושים "סטנדרטיים" הם לעתים קרובות תהליך מורכב הגורם ללחץ גדול לשני בני הזוג. הדבר נכון במיוחד כאשר הצדדים המעורבים הם ממדינות שונות או שבבעלותם נכסי נישואין בחו"ל. החלטה על ​​גירושים בין-לאומיים מחייבת הבנה מעמיקה של סוגיות משפטיות מיותר מתחום שיפוט אחד ולכן נדרשת יכולת לנהל חקירה חוצה גבולות ובמידת הצורך להתחיל בהתדיינות חוצה גבולות. חשובה לא פחות היכולת לסייע לצדדים למצוא פתרון ידידותי שהוא גם הפתרון המועדף בדרך כלל.
במהלך השנים, הענקנו  יעוץ ללקוחות עם נושאים משפטיים שערבו מספר תחומי שיפוט כמו ישראל, סין, הונג קונג, יפן, ניו יורק, פלורידה, קליפורניה, אירלנד ואנגליה.
אנו מספקים סיוע בנושאים הבאים:

 • ייעוץ בנוגע לזכויות הנישואין של הלקוח

 • ניסוח הסכמי ממון

 • סיוע באיתור נכסי נישואין ברחבי העולם

 • שרותי גישור

 • הסכמי פרוד

 • התדיינות בין-גבולות (גירושין, ילדים באומנה, הפרדת רכוש, תמיכה בילדים)

 • חטיפה בין-לאומית של ילדים

a family having fun at the beach 
משפחה נהנת בחוף הים

משאלה אחרונה וצוואה

תכנון נכון של נדל"ן הוא גורם מכריע בהעברת של האחוזה המשפחתית מדור לדור בצורה חלקה ובדרך של שלום.
ניסוח מקצועי של צוואה על ידי עור
ך דין לצוואה מורשה עשוי למנוע סיבוכים ומתחים מיותרים ולהבטיח את אחדות המשפחה לאחר פטירת יקיריה.

עורכי הדין המסורים שלנו יוכלו לסייע לך לאורך כל הדרך בתכנון העברת הנכסים שלך, כולל תהליך אישור הצוואה בישראל ובארצות הברית.

a man writing 
איש כותב

אודות

עו"ד עמית בן-יהושע ושות' הוא עו"ד בינלאומי בהתמחות במשפט הסיני וארה"ב והוא מייסד המשרד. בעל רישיון לעריכת דין בישראל ובקליפורניה ובעל תואר שני במשפט סיני מאוניברסיטת צ'ינגחואה בבייג'ינג בנושא המשפט הסיני. בנוסף להכשרתו כעורך דין, עמית היינו בעל הכשרה כבורר, מגשר, ובעל רישיון כנוטריון.

תחומי התמחות המשרד: ייצוג חברות בינלאומיות, חוזים בינלאומיים, השקעות זרות בסין וארה"ב, הקמת חברות ומיזמים משותפים, סחר בינלאומי, דיני חברות, יישוב סכסוכים בינלאומיים (בוררות וגישור), הגנה על קניין רוחני ,מתן ייעוץ משפטי לחברות עתירות ידע, תרגומים ואישורים נוטריונים בסינית אנגלית ועברית.

bottom of page