מצליחים בעסקים בסין, סרט 7: הקמת חברה בסין

סרטון זה היינו שביעי בסדרה שתעניק לכם כלים להצלחה בעסקים בסין. חברות ישראליות אשר מעוניינות להקים חברה בסין מתייעצות עמי פעמים רבות לגבי האסטרטגיה הנכונה לכניסה לסין, וכמו כן מה הוא המיקום הכדאי להקמת חברה בסין. בסרטון זה אני בוחן את הכדאיות של הקמת עסק ביחד או לחוד בסין או הקמת חברה בבעלות זרה מלאה בסין WFOE . בסרטון הבא אדון בהשקעות סיניות בישראל.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square