מצליחים בעסקים בסין, סרט 6: הקמת מיזם משותף

סרטון זה היינו שישי בסדרה שתעניק לכם כלים להצלחה בעסקים בסין. אנשי עסקים רבים פונים אלי בנושא של הקמת מיזם משותף בסין. מניסיוני, על מנת לקיים שיתוף פעולה עסקי עם חברה סינית יש לדעת מה הוא המודל הנכון לעבודה משותפת. בסרטון זה אני מציג את המודל הקרוי מיזם משותף (Joint Venture) ומתאר את יתרונותיו וחסרונותיו. בסרטון הבא בסדרה אדון בהקמת חברה בסין.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square